Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret268627
Site Haritası
Takvim
ŞUBE YÖNETİM KURULU TELEFON NUMARALARI

ŞUBE BAŞKANI

Ömer OKUMUŞ

505 662 81 41

542 641 01 41

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Şenol ÖZMEN 

505 299 02 66


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet Mustafa DOĞRU

505 817 98 50

 

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Erdal ATİK

505 269 40 27


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Akif Alper KOYUNCU

545 320 18 80


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Metin ŞEYHOĞLU

532 502 11 01

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Ayşegül KELEŞ

505 578 79 94

ŞubeTelefon: 0 452 225 39 41

Belge Geçer: 0 452 223 45 80

omerokumus52@hotmail.com

5 Konuda Eylem Kararı Aldık

EYLEM KARARLARI VE EYLEME KATILIM DİLEKÇELERİ,EYLEMLERİN GEREKÇESİ

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" başlıklı 43/1 maddesindeki "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.

 

Ayrıca 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; "Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar." hükümlerine göre; öğretmenlik mesleği dışında kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.

Eyleme katılacak üyelerimizin konuyla ilgili bireysel başvuru dilekçesini (serbest kıyafet eylemi hariç) okul veya kurum yönetimine vermesi gerekmektedir.

1-SERBEST KIYAFET EYLEM KARARI


            EYLEME KATILMAK İÇİN DİLEKÇE VERMEYE GEREK YOK!

Serbest Kıyafet Eylem Kararı pdf dosyası TIKLAYINIZ2-MESAİ SAATLERİ DIŞINDAKİ GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEME EYLEM KARARI
(Aşağıdaki dilekçe eylem kararı ile birlikte idareye verilecek.)


GÖREVİ                                            : ÖĞRETMEN

ÜNVANI                                            : ÖĞRETMEN

ADI VE SOYADI                                          :

T.C.KİMLİK NO                                            :

ÖZÜ                                                      : Mesai Saatleri Dışındaki Angarya Görevler

 

…………………………..İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Tarafıma ders saatleri dışında, gönüllülük esasına dayanmadan zorunlu tutularak, üstelik bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmadangörevlendirmeler yapılmaktadır.  

Mesai saatleri ders süreleri ile sınırlı olup, ders saatleri dışında çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetlerive benzeri faaliyetlerde (ev ziyareti, öğrenci koçluğu gibi) ya da projeler kapsamında yapılan görevlendirmelerin gönüllülük esasına bağlı yapılması gerekmekte iken, bu uygulamanın zorunlu tutulmasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Mesai saatleri içinde veya dışında resen öğretmenlere angarya görev verilmesi, T.C. Anayasası’nın 18. maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen tarafından alınan 12.09.2018 tarih ve 148sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile angarya yasağına aykırı şekilde ders saatleri dışında bu tür faaliyetlerde görevlendirilen üyelerin, isteklerine bağlı olarak 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar ders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.09.2018 tarih ve 148sayılı karar doğrultusunda, tarafıma mesai saatleri dışında görev verilmemesini,görev verilmesi halinde bu görevleri yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim. …/09/2018

AD/SOYAD

 

Ek: Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulunun

12.09.2018 tarih ve 148sayılı kararı

Mesai Saatleri Dışındaki Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararı pdf dosyası TIKLAYINIZ
3-ÖĞLE ARASI NÖBET TUTMAMA EYLEM KARARI

(Aşağıdaki dilekçe eylem kararı ile birlikte idareye verilecek.)


GÖREVİ                                            : ÖĞRETMEN

ÜNVANI                                            : ÖĞRETMEN

ADI VE SOYADI                                          :

T.C.KİMLİK NO                                            :

ÖZÜ                               : Öğle Arası Nöbet

 

…………………………..İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım okulda tam gün eğitim yapılmaktadır.

Nöbet görevimi yerine getirirken tarafıma, tüm gün nöbet görevi verilmekte ve öğle arasında da nöbet alanında bulunarak nöbet görevini yerine getirmem istenmektedir. Tarafıma tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen tarafından alınan 14.09.2018 tarih ve 153sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında nöbet görevini yerine getiren üyelerden isteyenlerin 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar öğle arası dinlenme hakkını kullanmalarına ve öğle arasında nöbet tutmamalarına karar verilmiştir.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 14.09.2018 tarih ve 153sayılı karar doğrultusunda, tarafıma öğle arası nöbet görevi verilmemesini, görev verilmesi halinde bu görevi yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim. …/09/2018

AD/SOYAD

 

Ek: Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulunun

     14.09.2018 tarih ve 153 sayılı kararı

Öğle Arası Nöbet Tutmama Eylem Kararı pdf dosyası TIKLAYINIZ
4-TAŞIMALI EĞİTİMLE İLGİLİ ANGARYALARI YERİNE GETİRMİYORUZ

(Aşağıdaki dilekçe eylem kararı ile birlikte idareye verilecek.)

GÖREVİ                                            : ÖĞRETMEN

ÜNVANI                                            : ÖĞRETMEN

ADI VE SOYADI                                          :

T.C.KİMLİK NO                                            :

ÖZÜ                               : Öğrencilerin özel servis veya taşımalı

eğitim kapsamında taşıma servisi ile geldikleri okullarda nöbetçi öğretmenlere servislerle ilgili verilen angarya görevleri

 

…………………………..İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım okul özel servis/taşımalı eğitim kapsamında eğitim vermektedir. Nöbet görevimi yerine getirirken tarafıma, ilgili yönetmelik hükümleri arasında bulunmayan ve yönetmelikte belirtilen nöbet görevinin başlama ve bitiş saatlerinin dışına çıkan aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme,servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi, görevler verilmektedir.

Nöbet görevimi yerine getirirken, görev tanımının ve sürelerinin dışında olan bu görevlerin verilmesi, T.C. Anayasası’nın 18. Maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen tarafından alınan 12.09.2018 tarih ve 147 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile nöbet görevini yerine getiren üyelerin isteklerine bağlı olarak 2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, ilgili yönetmelik hükmünde belirtilen sürenin üzerinde servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 12.09.2018 tarih ve 147 sayılı karar doğrultusunda tarafıma nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, ilgili yönetmelik hükmünde belirtilen sürenin üzerinde servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi görevlerin verilmemesini, görev verilmesi halinde bu görevleri yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim. …/09/2018

AD/SOYAD

 

Ek: Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulunun

     12.09.2018 tarih ve 147 sayılı kararı


Özel Servis ve Taşımalı Eğitimdeki Servis Denetimi Yapmama Eylem Kararı pdf dosyası TIKLAYINIZ


5-HAFTADA BİRDEN ÇOK NÖBET TUTMAMA EYLEM KARARI
(Aşağıdaki dilekçe eylem kararı ile birlikte idareye verilecek.)


GÖREVİ                                            : ÖĞRETMEN

ÜNVANI                                            : ÖĞRETMEN

ADI VE SOYADI                                          :

T.C.KİMLİK NO                                            :

ÖZÜ                               : Ücret ödenmeyen nöbet görevini yerine

  getirmeme

 

…………………………..İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Toplu sözleşme hükümleri gereğince, örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

Tarafıma haftada ücret ödenmeyen nöbet görevi /birden fazla nöbet görevi verilerek, fiilen yerine getirdiğim bu göreve karşılık, nöbet ücreti/haftada bir günden fazla nöbet ücreti ödenmemektedir. Bu durum, T.C. Anayasası’nın 18. maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen tarafından alınan 14.09.2018 tarih ve 151sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile angarya yasağına aykırı şekilde ücret ödenmeyen nöbet görevi/haftada birden fazla nöbet görevi verilen üyelerin bu görevi yerine getirmeyeceklerine dair okul idarelerine dilekçe ile başvuruda bulunmalarına, buna rağmen verilen ücret ödenmeyen nöbet görevi/haftada birden fazla nöbet görevini yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 14.09.2018 tarih ve 151sayılı karar doğrultusunda tarafıma ücret ödenmeyen nöbet görevi/haftada birden fazla nöbet görevi verilmemesini, görev verilmesi halinde bu görevi yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim. …/09/2018

AD/SOYAD

 

Ek: Türk Eğitim Sen Merkez Yönetim Kurulunun

     14.09.2018 tarih ve 151 sayılı kararı

 

Haftada Birden Çok Nöbet Tutmama Eylem Kararı pdf dosyası TIKLAYINIZ
5223 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.09816.1225
Euro6.58766.6140
Hava Durumu
Saat
MEVZUATHUKUK