Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam252
Toplam Ziyaret374412
Site Haritası
Takvim
ŞUBE YÖNETİM KURULU TELEFON NUMARALARI

ŞUBE BAŞKANI

Ömer OKUMUŞ

505 662 81 41

542 641 01 41

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Şenol ÖZMEN 

505 299 02 66


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet Mustafa DOĞRU

505 817 98 50

 

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Erdal ATİK

505 269 40 27


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Özkan KIYAK 

505 268 62 51


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Metin ŞEYHOĞLU

532 502 11 01

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Bilal Şahin

505 589 80 88

ŞubeTelefon: 0 452 225 39 41

Belge Geçer:  0 452 223 45 80

omerokumus52@hotmail.com

 • 2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLEM KARARLARIMIZ - 05/09/2019


 • SERBEST KIYAFET EYLEM KARARIMIZ İÇİN KURUMUNUZA DİLEKÇE VERMEYE GEREK YOKTUR.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  GÖREVİ                                            : ÖĞRETMEN

  ADI VE SOYADI                                          :

  T.C.KİMLİK NO                                            :

  ÖZÜ                               : Öğrencilerin özel servis veya taşımalı

  eğitim kapsamında taşıma servisi ile geldikleri okullarda nöbetçi öğretmenlere/öğretmenlere servislerle ilgili verilen angarya görevleri yerine getirmeme

   

  …………………………..İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

  Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Görev yaptığım okul özel servis/taşımalı eğitim kapsamında eğitim vermektedir. Nöbet görevimi/öğretmenlik görevimi yerine getirirken tarafımaaracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme,emniyet kemeri kontrol etme, eksik öğrencileri kontrol etme, servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme, servisten gelen öğrencileri terslim alma gibi görevler verilmektedir.

  Nöbet görevimi/öğretmenlik görevimi yerine getirirken, görev tanımının ve sürelerinin dışında olan bu görevlerin verilmesi, T.C. Anayasası’nın 18. maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından alınan 10.09.2021 tarih ve 90 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile nöbet görevini/öğretmenlik görevini yerine getiren üyelerin isteklerine bağlı olarak 2021-2022 öğretim yılı sonuna kadar angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, ilgili yönetmelik hükmünde belirtilen sürenin üzerinde servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 10.09.2021 tarih ve 90 sayılı karar doğrultusunda tarafıma nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, ilgili yönetmelik hükmünde belirtilen sürenin üzerinde servis gelene kadar öğrencilerin başında bekleme gibi görevlerin verilmemesini, görev verilmesi halinde bu görevleri yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim. …/…/2021

  AD/SOYAD

   

  Ek: Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulunun

     10.09.2021 tarih ve 90 sayılı kararı

   
   
  NOT:Öğrencilerin Özel Servis veya Taşımalı Eğitim Kapsamında Taşıma Servisi İle Geldikleri Okullarda Nöbetçi Öğretmenlere Servislerle İlgili Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararını Yukarıda Yer Alan Dilekçeyle Birlikte Çalıştığınız Kuruma Vermeniz Gerekmektedir.

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  GÖREVİ                                            : ÖĞRETMEN

  ADI VE SOYADI                                          :

  T.C.KİMLİK NO                                            :

  ÖZÜ                               : Ücret ödenmeyen nöbet görevini yerine

  getirmeme

   

  …………………………..İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

   

  Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Toplu sözleşme hükümleri gereğince, örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir.

  Tarafıma; haftada ücret ödenmeyen nöbet görevi/birden fazla nöbet görevi/destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilerek, fiilen yerine getirdiğim bu göreve karşılık, nöbet ücreti ödenmemektedir. Bu durum, T.C. Anayasası’nın 18. maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından alınan 06.09.2021 tarih ve 89 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile angarya yasağına aykırı şekilde ücret ödenmeyen nöbet görevi/haftada birden fazla nöbet görevi/destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilen üyelerin bu görevi yerine getirmeyeceklerine dair okul idarelerine dilekçe ile başvuruda bulunmalarına, buna rağmen verilen ücret ödenmeyen nöbet görevi/haftada birden fazla nöbet görevini/destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevini yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 06.09.2021 tarih ve 89 sayılı karar doğrultusunda tarafıma ücret ödenmeyen nöbet görevi/haftada birden fazla nöbet görevi/destekleme ve yetiştirme kurslarında nöbet görevi verilmemesini, görev verilmesi halinde bu görevi yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim. …/…/2021

  AD/SOYAD

   

  Ek: Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulunun

       06.09.2021 tarih ve 89 sayılı kararı

  NOT:Haftada birden fazla nöbet görevi verilen üyelerimizin ilk nöbetten sonraki nöbet görevlerini yerine getirmeme eylem kararımız için kurumunuza yukarıda yer alan dilekçe ve eylem kararımızı vermeniz gerekmektedir.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  GÖREVİ                                            : ÖĞRETMEN

  ADI VE SOYADI                                          :

  T.C.KİMLİK NO                                            :

  ÖZÜ                                                               : Mesai Saatleri Dışındaki Angarya

  Görevler

   

  …………………………..İLKOKULU/ORTAOKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

   

  Okulunuzda ……… Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Tarafıma ders saatleri dışında, gönüllülük esasına dayanmadan zorunlu tutularak, üstelik bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmadangörevlendirmeler yapılmaktadır.  

  Mesai saatleri ders süreleri ile sınırlı olup, ders saatleri dışında çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetlerive benzeri faaliyetlerde (ev ziyareti, öğrenci koçluğu gibi) ya da projeler kapsamında yapılan görevlendirmelerin gönüllülük esasına bağlı yapılması gerekmekte iken, bu uygulamanın zorunlu tutulmasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Ayrıca, rehber öğretmenlere mesai saatleri dışında Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde görev verilmektedir. Ancak, bu uygulamaların zorunlu tutulmasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır. Mesai saatleri içinde veya dışında resen öğretmenlere angarya görev verilmesi, T.C. Anayasası’nın 18. maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından alınan 10.09.2021 tarih ve 91 sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile angarya yasağına aykırı şekilde ders saatleri dışında bu tür faaliyetlerde görevlendirilen üyelerin, isteklerine bağlı olarak 2021-2022 öğretim yılı sonuna kadar ders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir.

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan 10.09.2021 tarih ve 91 sayılı karar doğrultusunda, tarafıma mesai saatleri dışında görev verilmemesini,görev verilmesi halinde bu görevleri yerine getirmeyeceğimi bildirir, gereğini arz ederim. …/…/2021

  AD/SOYAD

   

  Ek: Türk Eğitim-Sen Merkez Yönetim Kurulunun

  10.09.2021 tarih ve 91 sayılı kararı


   
  NOT:Mesai Saatleri Dışındaki Angarya Görevleri Yerine Getirmeme Eylem Kararını Yukarıda Yer Alan Dilekçeyle Birlikte Çalıştığınız Kuruma Vermeniz Gerekmektedir.


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Duyuru Arşivi

 • EYLEME KATILAN ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA METİNLERİ
 • “NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ 4 AYRI EYLEM KARARI ALDIK.”
 • 4/B'lilerin son 5 yıldaki ALAMADIKLARI YOLLUKLARINI davayla geri alıyoruz.
 • KEY ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ
 • UZMAN ÖĞRETMENLİK DAVA SONUÇLARI • Döviz Bilgileri
  AlışSatış
  Dolar18.607818.6824
  Euro19.654719.7334
  Hava Durumu
  MEVZUAT  HUKUK