Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret362636
Site Haritası
Takvim
ŞUBE YÖNETİM KURULU TELEFON NUMARALARI

ŞUBE BAŞKANI

Ömer OKUMUŞ

505 662 81 41

542 641 01 41

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Şenol ÖZMEN 

505 299 02 66


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Mehmet Mustafa DOĞRU

505 817 98 50

 

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Erdal ATİK

505 269 40 27


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Özkan KIYAK 

505 268 62 51


ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Metin ŞEYHOĞLU

532 502 11 01

ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

Bilal Şahin

505 589 80 88

ŞubeTelefon: 0 452 225 39 41

Belge Geçer:  0 452 223 45 80

omerokumus52@hotmail.com

 • EYLEME KATILAN ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA METİNLERİ - 04/04/2018
 • HAFTADA BİRDEN ÇOK NÖBET TUTMAMA EYLEMİ  SAVUNMA
   

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından alınan 12.03.2018 tarih ve 53sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında nöbet görevini yerine getiren üyelerden isteyenlerin öğle arasında dinlenme hakkını kullanmalarına ve öğle arasında nöbet tutmamalarına karar verilmiştir.
  Görev yaptığım okulda tam gün eğitim yapılmaktadır. Beslenme, dinlenme, ibadet gibi temel ve insani ihtiyaçlarımı karşılama hakkı verilmeksizin tarafıma tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir. Bu nedenle, üyesi olduğum sendikanın almış olduğu karar uyarınca, öğle arasında dinlenme hakkımı kullanmakta ve öğle arasında nöbet tutmamaktayım. 
  Sendikal haklar; Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, sendikal yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasalarımızın ve yönetmeliklerimizin üzerinde olan özel düzenlemelerdir.
  Özellikle kamunun hiçbir şekilde zararı olmayan bir konuda sendikamın kararına rağmen, hakkımda soruşturma açılaraksavunma istenmesi sendikal hakların yok sayılmasıdır.
              Sendikalar, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olup, aynı zamanda muhalefet ve baskı unsurudur. Sendikalar yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almaktadır. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesi, 151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi, 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yargı kararları ile de bu ilke sabittir.
             Disiplin soruşturmasına neden olarak gösterilen bu eylem 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 maddesinde …“sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.” Hükmü kapsamındadır.                
               Anayasamızın 90. Maddesi; “…  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Hükmünü içermektedir.
  87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3. Maddesi; “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.”
  4. Maddesi;  “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar.”
  8. MaddesiYasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz.” Hükümlerini içermektedir.
  151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesinin 4. Maddesi “Kamu görevlileri, çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma özgürlüğüne halel getirecek her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Böyle bir koruma, özellikle aşağıdaki amaçlara yönelik tasarruflara karşı uygulanacaktır:
   Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarını, bir kamu görevlileri örgütüne katılmama veya üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak, Bir kamu görevlisini, bir kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek.”
  5. MaddesiKamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.” Hükümlerini içermektedir.
              Üyesi olduğum sendika, sendikal eylemde bulunma yetkilerini yukarıda saydığım sözleşmelerden ve yasalardan almıştır.Sendikamın bu kararına uyduğum için hakkımda soruşturma açılarak savunma istenmesi yasalara aykırı bir tutumdur.
              Yukarıda izah ettiğim hususlar çerçevesinde üyesi olduğum sendikamın aldığı eylem kararına katıldığım için tarafıma herhangi bir ceza verilmemesi hususunda, gereğini saygılarımla arz ve talep ederim……./…../2018     

   

  ADRES                                          ADSOYAD            

  --------------------------------------------------------------------------------------


        TAŞIMALI EĞİTİMDE SERVİS KONTROLÜ YAPMAMA EYLEMİ
   

  SAVUNMA

   

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından alınan 12.03.2018 tarih ve 54sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevi arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan aracın plakasını, sürücüsünü ve aracı kontrol etme, öğrencileri indirme bindirme, ilgili yönetmelik hükmünde belirtilen sürenin üzerinde servis gelene kadar öğrencilerin başlarında bekleme gibi görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir. Üyesi olduğum sendikanın almış olduğu karar uyarınca, angarya yasağına aykırı şekilde nöbetçi öğretmenin görevleri arasında sayılmayan ve nöbet süresi içinde yer almayan taşımalı eğitimle ilgili angarya görevleri yerine getirmemekteyim.
  Sendikal haklar; Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, sendikal yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasalarımızın ve yönetmeliklerimizin üzerinde olan özel düzenlemelerdir.
  Özellikle kamunun hiçbir şekilde zararı olmayan bir konuda sendikamın kararına rağmen, hakkımda soruşturma açılaraksavunma istenmesi sendikal hakların yok sayılmasıdır.
              Sendikalar, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olup, aynı zamanda muhalefet ve baskı unsurudur. Sendikalar yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almaktadır. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesi, 151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi, 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yargı kararları ile de bu ilke sabittir.
             Disiplin soruşturmasına neden olarak gösterilen bu eylem 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 maddesinde …“sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.” Hükmü kapsamındadır.                
               Anayasamızın 90. Maddesi; “…  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Hükmünü içermektedir.
  87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3. Maddesi; “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.”
  4. Maddesi;  “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar.”
  8. MaddesiYasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz.” Hükümlerini içermektedir.
  151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesinin 4. Maddesi “Kamu görevlileri, çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma özgürlüğüne halel getirecek her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Böyle bir koruma, özellikle aşağıdaki amaçlara yönelik tasarruflara karşı uygulanacaktır:
   Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarını, bir kamu görevlileri örgütüne katılmama veya üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak, Bir kamu görevlisini, bir kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek.”
  5. MaddesiKamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.” Hükümlerini içermektedir.
              Üyesi olduğum sendika, sendikal eylemde bulunma yetkilerini yukarıda saydığım sözleşmelerden ve yasalardan almıştır.Sendikamın bu kararına uyduğum için hakkımda soruşturma açılarak savunma istenmesi yasalara aykırı bir tutumdur.
              Yukarıda izah ettiğim hususlar çerçevesinde üyesi olduğum sendikamın aldığı eylem kararına katıldığım için tarafıma herhangi bir ceza verilmemesi hususunda, gereğini saygılarımla arz ve talep ederim……./…../2018     
   
   
  ADRES                       ADSOYAD                                                                                  

       ---------------------------------------------------------------------------------                                   

                    ÖĞLE ARASI NÖBET TUTMAMA EYLEMİ


  SAVUNMA

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından alınan 12.03.2018 tarih ve 53sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında nöbet görevini yerine getiren üyelerden isteyenlerin öğle arasında dinlenme hakkını kullanmalarına ve öğle arasında nöbet tutmamalarına karar verilmiştir.
  Görev yaptığım okulda tam gün eğitim yapılmaktadır. Beslenme, dinlenme, ibadet gibi temel ve insani ihtiyaçlarımı karşılama hakkı verilmeksizin tarafıma tüm gün nöbet görevi verilmesi yasal ve adil değildir. Bu nedenle, üyesi olduğum sendikanın almış olduğu karar uyarınca, öğle arasında dinlenme hakkımı kullanmakta ve öğle arasında nöbet tutmamaktayım. 
  Sendikal haklar; Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, sendikal yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasalarımızın ve yönetmeliklerimizin üzerinde olan özel düzenlemelerdir.
  Özellikle kamunun hiçbir şekilde zararı olmayan bir konuda sendikamın kararına rağmen, hakkımda soruşturma açılaraksavunma istenmesi sendikal hakların yok sayılmasıdır.
              Sendikalar, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olup, aynı zamanda muhalefet ve baskı unsurudur. Sendikalar yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almaktadır. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesi, 151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi, 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yargı kararları ile de bu ilke sabittir.
             Disiplin soruşturmasına neden olarak gösterilen bu eylem 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 maddesinde …“sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.” Hükmü kapsamındadır.                
               Anayasamızın 90. Maddesi; “…  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Hükmünü içermektedir.
  87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3. Maddesi; “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.”
  4. Maddesi;  “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar.”
  8. MaddesiYasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz.” Hükümlerini içermektedir.
  151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesinin 4. Maddesi “Kamu görevlileri, çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma özgürlüğüne halel getirecek her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Böyle bir koruma, özellikle aşağıdaki amaçlara yönelik tasarruflara karşı uygulanacaktır:
   Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarını, bir kamu görevlileri örgütüne katılmama veya üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak, Bir kamu görevlisini, bir kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek.”
  5. MaddesiKamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.” Hükümlerini içermektedir.
              Üyesi olduğum sendika, sendikal eylemde bulunma yetkilerini yukarıda saydığım sözleşmelerden ve yasalardan almıştır.Sendikamın bu kararına uyduğum için hakkımda soruşturma açılarak savunma istenmesi yasalara aykırı bir tutumdur.
              Yukarıda izah ettiğim hususlar çerçevesinde üyesi olduğum sendikamın aldığı eylem kararına katıldığım için tarafıma herhangi bir ceza verilmemesi hususunda, gereğini saygılarımla arz ve talep ederim……./…../2018     

   

  ADRES               ADSOYAD


  -------------------------------------------------------------------------------

  MESAİ SAATLERİ DIŞINDAKİ SEMİNER,TOPLANTI VE                     ÇALIŞMALARA KATILMAMA EYLEMİ
   
                
                                               
              


  SAVUNMA

   

  Üyesi olduğum Türk Eğitim-Sen tarafından alınan 12.03.2018 tarih ve 52sayılı Merkez Yönetim Kurulu kararı ile angarya yasağına aykırı şekilde ders saatleri dışında görevlendirilen üyelerinders saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemelerine karar verilmiştir. Üyesi olduğum sendikanın almış olduğu karar uyarınca, mesai saatleri dışında verilen görevleri yerine getirmemekteyim.
  Tarafıma ders saatleri dışında, gönüllülük esasına dayanmadan zorunlu tutularak, üstelik bu çalışmalar karşılığında herhangi bir ücret ödemesi yapılmadan görevlendirmeler yapılmaktadır.  
  Mesai saatleri ders süreleri ile sınırlı olup, ders saatleri dışında çeşitli kurs, seminer, hizmet içi eğitim faaliyetleri ya da projeler kapsamında yapılan görevlendirmelerin gönüllülük esasına bağlı yapılması gerekmekte iken, bu uygulamanın zorunlu tutulmasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmamaktadır.Mesai saatleri dışında zorunlu olarak görev verilmesi,T.C. Anayasası’nın 18. Maddesinde yer alan; "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır" hükmü ile düzenlenen angarya yasağına açıkça aykırıdır.
  Sendikal haklar; Anayasamızla, İLO sözleşmeleriyle, uluslararası diğer sözleşmelerle, sendikal yasalarla, genelgelerle ve yargı kararları ile koruma altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yasalarımızın ve yönetmeliklerimizin üzerinde olan özel düzenlemelerdir.
  Özellikle kamunun hiçbir şekilde zararı olmayan bir konuda sendikamın kararına rağmen, hakkımda soruşturma açılaraksavunma istenmesi sendikal hakların yok sayılmasıdır.            
  Sendikalar, demokratik toplumun olmazsa olmaz koşulu olan sivil toplum kuruluşları olup, aynı zamanda muhalefet ve baskı unsurudur. Sendikalar yetkilerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinden ve onunla bağlantılı İLO sözleşmelerinden almaktadırlar. Bu husus Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. ve 11. maddelerinde açıkça yer almaktadır. 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesi, 151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesi, 2003/37 ve 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yargı kararları ile de bu ilke sabittir.
             Disiplin soruşturmasına neden olarak gösterilen bu eylem 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 maddesinde …“sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.” Hükmü kapsamındadır.                
               Anayasamızın 90. Maddesi; “…  Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.” Hükmünü içermektedir.
  87 Nolu Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin 3. Maddesi; “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek, yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar.”
  4. Maddesi;  “Çalışanların ve işverenlerin örgütleri yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten menedilmeye tabi tutulamazlar.”
  8. MaddesiYasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek şekilde uygulanamaz.” Hükümlerini içermektedir.
  151 Nolu Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesinin 4. Maddesi “Kamu görevlileri, çalıştırılmaları konusunda sendikalaşma özgürlüğüne halel getirecek her türlü ayrımcılığa karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Böyle bir koruma, özellikle aşağıdaki amaçlara yönelik tasarruflara karşı uygulanacaktır:
   Kamu görevlilerinin çalıştırılmalarını, bir kamu görevlileri örgütüne katılmama veya üyelikten ayrılma koşuluna bağlamak, Bir kamu görevlisini, bir kamu görevlileri örgütüne üyeliği veya böyle bir örgütün normal faaliyetlerine katılması nedenleriyle işten çıkarmak veya ona zarar vermek.”
  5. MaddesiKamu görevlileri örgütleri, kamu makamlarından tamamen bağımsız olacaklardır. Kamu görevlileri örgütleri kuruluş, işleyiş veya yönetimlerinde kamu makamlarının her türlü müdahalesine karşı yeterli korumadan yararlanacaklardır. Bir kamu makamının tahakkümü altında kamu görevlileri örgütlerinin kuruluşunu geliştirmeye veya kamu görevlileri örgütlerini bir kamu makamının kontrolü altında tutmak amacıyla mali veya diğer biçimlerde desteklemeye yönelik önlemler bu madde bakımından müdahaleci faaliyetler olarak kabul edilecektir.” Hükümlerini içermektedir.
              Üyesi olduğum sendika, sendikal eylemde bulunma yetkilerini yukarıda saydığım sözleşmelerden ve yasalardan almıştır.Sendikamın bu kararına uyduğum için hakkımda soruşturma açılarak savunma istenmesi yasalara aykırı bir tutumdur.
              Yukarıda izah ettiğim hususlar çerçevesinde üyesi olduğum sendikanın aldığı, mesai saatleri dışındaki görevleri yerine getirmeme eylem kararına,katıldığım için tarafıma herhangi bir ceza verilmemesi hususunda, gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./2018

   

  ADRES                      AD SOYAD 

  Duyuru Arşivi

 • EYLEME KATILAN ÜYELERİMİZ İÇİN SAVUNMA METİNLERİ
 • “NÖBET GÖREVİ İLE İLGİLİ 4 AYRI EYLEM KARARI ALDIK.”
 • 4/B'lilerin son 5 yıldaki ALAMADIKLARI YOLLUKLARINI davayla geri alıyoruz.
 • KEY ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ
 • UZMAN ÖĞRETMENLİK DAVA SONUÇLARI • Döviz Bilgileri
  AlışSatış
  Dolar18.505718.5799
  Euro18.126818.1995
  Hava Durumu
  MEVZUAT  HUKUK